Castellano Valencià English

RETRIBUCIONS

Les retribucions percebudes durant el exercici 2016 pels membres de l'Alta Direcció de la Societat en concepte de sou han ascendit a 44 milers d'euros (117 milers d'euros en l'exercici 2015).