Castellano Valencià English

RETRIBUCIONS

Les retribucions percebudes durant el exercici 2015 pels membres de l'Alta Direcció de la Societat en concepte de sou han ascendit a 117 milers d'euros (132 milers d'euros en l'exercici 2014).