Castellano Valencià English

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

El període mitjà de pagament a proveïdors, d'acord amb el que establix la normativa vigent va ser, en l'exercici 2016, de 67,87 dies.