INFORMACIÓ ECONÒMICA

En este apartat es mostren els documents que presenten la informació econòmica de la societat: comptes anuals auditades, la informació pressupostària de Programa d'Actuacions d'Inversions i Finançament (PAIF) i les retribucions del Consell d'Administració i Alta Direcció.

Vés enrere

PAIF EGEVASA 2016.pdf

PAIF EGEVASA 2016.pdf

1 of 10

Versió 1.0

21/11/16 10:13
Estat: Aprovat
Descàrrega (5,4MB)
Historial de la versió
Versió Data Mida
1.0 fa 3 Anys 5,4MB