Castellano Valencià English

INDICADORS

En este apartat es presenten documents que mostren determinats indicadors que mesuren el grau de satisfacció pel servei que presta l'empresa.