Castellano Valencià English

Com puc presentar una reclamació?

Pot presentar qualsevol tipus d'incidència, queixa o reclamació el titular del subministrament o persones autoritzades, a través dels diferents canals habilitats: telèfon d'atenció al client, Oficina Virtual, en la nostra xarxa d'oficines d'atenció al públic o per correspondència electrònica o tradicional. En la secció contacte pot consultar totes les dades necessàries.